ERKENDMETERPLAATSER

Vaak gevraagd

Welke opleiding moet ik hebben?

U moet voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen zoals in Meetcode Elektriciteit en Meetvoorwaarden Gas RNB en in de erkenningsregeling zijn bepaald, waaronder in het bezit zijn van: - Een geldig VCA persoonscertificaat; - Een, door Stipel erkend, geldig persoonscertificaat VOP-meters

Hoe kom ik aan klanten?

U kunt bij uw eigen klanten aanbieden om de slimme meter te plaatsen. Het is niet zo dat u klanten krijgt van de Netbeheerder.

Krijg ik als erkend installateur klanten van de Netbeheerder?

Nee, de Netbeheerder gaat u geen opdrachten aanleveren. U moet zelf klanten hebben of zoeken waar u slimme meters gaat plaatsen.

Wat is de vergoeding die ik krijg.

De vergoeding die de netbeheerder u gaat betalen voor het plaatsen van slimme meters is door de overheid vastgesteld en bedraagt €19. Zie voor de officiële publicatie https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-27445.html

Over Sterkin

Sterkin is een onafhankelijk keurmerk, dat de aanleg van veilige installaties bevordert.

Contact

Postadres: Postbus 20127, 7302 HC  Apeldoorn
Telefoon: 055 - 744 00 25
E-mail: info@sterkin.nl